ದೇವರ ಕಾಡು ಈಗ ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ

No comments

https://www.pustaka.co.in ನಲ್ಲಿ Team Dhwanidhare ಯವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನನ್ನ ಕಥೆ ದೇವರ ಕಾಡು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಕೇಳಲು ನೀವು ಮಾಡ ಬೇಕಾದ್ದು ಇಷ್ಟೇ

1. https://www.pustaka.co.in ಗೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿ. ದೇವರಕಾಡು ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ . ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ..

ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿನ್ನಲೆ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಠ್ಠಲ್ ಶೆಣೈ ರವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s