ವಾರದ ಮಾತುಕತೆ 24|ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬಲೆಯೋ, ಬಲವೋ|#VaaMa

No comments

2007 ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ.. Technology ಅನ್ನುವ ಕುದುರೆ ನಾಗಲೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು. ವೇಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ.ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ನಮಗೆ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬಲೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ..ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನೋಡಿ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s