ಮೌನ …

No comments

ಮಾತನಾಡಲು ಬೇಡ ಮೌನವೇ ಹೇಳಲಿ ಎಲ್ಲ
ಮಾತಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಮನದ ಮಾತೇ ಸೊಗಸು

ತಂಗಾಳಿಯ ಪಿಸುದನಿಯ ಮಾತಲಡಗಿಸಬಹುದೇ
ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿಗೆ ಪದವ ಹುಡುಕಲಹುದೇ

ಮುಂಜಾನೆಯ ಹನಿ ಮಂಜು ವರ್ಣಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಗಿಡಮರಗಳ ತೊನೆಯುವಿಕೆಯ ಬೆಡಗ ಬಣ್ಣಿಸಬಹುದೇ

ತುಂಬಿದಾ ಕೊಡವೆಂದೂ ಶಬ್ಧ ಮಾಡಲು ಉಂಟೇ
ಆಳ ಕಡಲಲಿ ಕಾಣದದಲೆಯ ಭೋರ್ಗೆರೆತ

ತಿಳಿದವನ ಮನದಿಂಗೀತವೇ ಮೌನ
ಮೌನದ ಭಾಷೆಯರಿತ ಸಂಗೀತವೇ ಜ್ಞಾನ

ಮಾತಿನಾ ಹುಟ್ಟು ಬರೀ ಧ್ವನಿಯೆಂದವರಾರು
ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನರಿಯದವರು

ಮಾರ್ದತೆಯಲ್ಲುಂಟು, ಮಿಂಚಿನ ಸೆಳವುಂಟು
ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣ ಮಳೆ ನೀರುಂಟು

ಅಮ್ಮನಾ ಮೃದು ಸ್ಪರ್ಶ ನೂರು ಹೇಳಿತು ಕಂದಗೆ
ಮಗುವಿನಾ ಎದೆಮಿಡಿತ ತಿಳಿಸಿತೆಲ್ಲವಾ ತಾಯಿಗೆ

ಮಿಡಿವ ಮನಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ಮೌನ
ಮಾತಿಗಿಲ್ಲಿ ಎಡೆಯಿಲ್ಲ ನೋಟವೆ ಹೇಳಲಿ ಎಲ್ಲಾ

19-09-2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s